Publikacja z dnia 01-10-2016 i składa się z kilku sesji. Jest to tylko niewielka cześć właściwych sesji dla Klientów.